ΤΡΟΧΟΣ 12" ΜΟΝΟΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ
Ζάντες
12,90 €
ΤΡΟΧΟΣ 14" ΜΟΝΟΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ
Ζάντες
13,90 €
ΤΡΟΧΟΣ 16" ΜΟΝΟΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ
Ζάντες
14,90 €
ΤΡΟΧΟΣ 18" ΜΟΝΟΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ
Ζάντες
14,90 €
ΤΡΟΧΟΣ 20" ΜΟΝΟΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ
Ζάντες
16,90 €
ΤΡΟΧΟΣ_24_ΔΙΠΑΤΟΣ_ΟΠΙΣΘΙΟΣ_ΒΙΔΩΤΟΣ_ΓΙΑ_V_BRAKE
Ζάντες
29,90 €
ΤΡΟΧΟΣ_24_ΜΟΝΟΠΑΤΟΣ_ΟΠΙΣΘΙΟΣ_ΒΙΔΩΤΟΣ_ΓΙΑ_V_BRAKE
Ζάντες
19,90 €
ΤΡΟΧΟΣ_26_ΔΙΠΑΤΟΣ_ΟΠΙΣΘΙΟΣ_ΒΙΔΩΤΟ_ΓΙΑ_DISC
Ζάντες
42,90 €
ΤΡΟΧΟΣ 26" ΔΙΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ V-BRAKE
Ζάντες
29,90 €
ΤΡΟΧΟΣ 26" ΜΟΝΟΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ V-BRAKE
Ζάντες
20,00 €
ΤΡΟΧΟΣ 26X1 3/8" ΜΟΝΟΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ V-BRAKE
Ζάντες
24,00 €
ΤΡΟΧΟΣ 27.5 ΔΙΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ 27.5 ΔΙΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ 6-BOLT 2
Ζάντες
41,90 €
ΤΡΟΧΟΣ 27.5 ΔΙΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ 27.5 ΔΙΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ 6-BOLT 2
Ζάντες
37,90 €
ΤΡΟΧΟΣ_28_ΔΙΠΑΤΟΣ_ΟΠΙΣΘΙΟΣ_ΒΙΔΩΤΟ_V-BRAKE
ΤΡΟΧΟΣ_28_ΔΙΠΑΤΟΣ_ΟΠΙΣΘΙΟΣ_ΒΙΔΩΤΟ_V-BRAKE
Ζάντες
ΤΡΟΧΟΣ 28 ΚΟΥΡΣΑΣ ΔΙΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟ RIM BRAKE
Ζάντες
36,90 €
ΤΡΟΧΟΣ 28" TREKKING
Ζάντες
21,90 €
ΤΡΟΧΟΣ 29" ΔΙΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟ DISC / V-BRAKE
Ζάντες
49,90 €
ΤΡΟΧΟΣ_29_ΔΙΠΑΤΟΣ_ΟΠΙΣΘΙΟΣ_ΒΙΔΩΤΟ_V-BRAKE
ΤΡΟΧΟΣ 29" ΔΙΠΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟ DISC / V-BRAKE
Ζάντες